Festiwal Kultury Wisznuickiej

W dniach 15-21 lipca 2018 roku odbędzie się  Festiwal Kultury Wisznuickiej w Antoniowie 44, 58-512 Stara Kamienica. Gościem specjalnym festiwalu będzie wybitny znawca wisznuizmu bengalskiego Swami B.V. Tripurari.

Warunki udziału w Festiwal Kultury Wisznuickiej, zwanym w dalszej części warunków FKW:

 1. Organizatorem FKW jest osoba prywatna.
 2. Udział w FKW jest odpłatny i wymaga uprzedniej rejestracji.
 3. Organizator zapewnia wyżywienie (trzy posiłki) w cenie 20 zł od osoby dziennie i zakwaterowanie (pokoje dwu i trzyosobowe) w cenie 75 zł od osoby za noc, opcjonalnie namiot 18 zł od osoby za noc.
 4. Uczestnicy FKW muszą mieć ukończone 18 lat. Osoby które nie ukończyły 18- tego roku życia muszą okazać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w FKW.
 5. Uczestnicy biorą udział w FKW na własną odpowiedzialność. Koszty przejazdu, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, itp. pokrywają uczestnicy.
 6. Do dnia 31 maja 2018 roku należy wysłać prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszeniową (formularz dostępny na stronie internetowej Organizatora). Organizator powiadamia o przyjęciu zgłoszenia drogą mailową.
 7. Do dnia 30 czerwca 2018 roku należy uiścić opłatę za udział w FKW.
  Nr konta do wpłat opłaty za udział w FKW:
  Gracjana Węgrzyn
  23 1140 2017 0000 4202 0891 6670  
  W tytule przelewu podaj: opłata za udział w FKW 2018 oraz imiona i nazwiska uczestników.
 8. Przesłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją warunków udziału w FKW, z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zawartych w niej danych osobowych na potrzeby FKW oraz nieodpłatne utrwalanie, publikowanie i rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku uczestników w celach dokumentacyjnych i promocyjnych FKW.

PROGRAM FKW 2018

Szczegółowe informacje o festiwalu można uzyskać w kontakcie e-mailowym i FB
Gracjana Węgrzyn – e-mail: festiwal@scsangha.plFB  (rezerwacja i płatności)